Fire heste på Wenngarn Yearling Sale 2020

Tirsdag den 18. august løber Wenngarn Yearling Sale 2020 af staben på Wenngarns Slotsspark. Stutteri Dust er repræsenteret med fire heste. Hot Rain, Humble Rain, Girlpower Pop og Hustle Rain.

Præsentation af de fire heste:

54 Hot Rain (h v. Donato Hanover – Burning Rain)

 

82 Humble Rain (h v. Donato Hanover – Savvy Yankee)

 

101 Girlpower Pop (hp v. Villiam – Nippy Girl)

 

120 Hustle Rain (h v. Raja Mirchi – Miss Possessed)